Privatlivspolitik

Oplysninger om min behandling af dine personoplysninger mv.

Jeg respekterer dit privatliv, og jeg beskytter dine personoplysninger. Denne Privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvordan jeg indsamler og behandler dine personoplysninger, når du køber mine ydelser, gør brug af mine tjenester, modtager behandling, rådgivning og undervisning, besøger min hjemmeside, kommunikerer og i øvrigt interagerer med mig, og vil oplyse dig om dine rettigheder.

 1. Jeg er den dataansvarlige, hvordan kontakter du mig?
 2. Hvilke informationer indsamler jeg og hvordan?
 3. Behandlingsformål og retsgrundlag
 4. Modtagere af personoplysninger
 5. Overførsler til tredjelande
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Retten til at trække samtykke tilbage
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet
 10. Ændringer til denne Privatlivspolitik

1.    Jeg er den dataansvarlige, hvordan kontakter du mig?

Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Diva Sloth Jepsen
Forteledet 25.
8240 Risskov
CVR-nr.: 35785140
Telefon: 23 43 08 03

Hvis du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, er du velkommen til at kontakte mig på e-mail: diva@aktivmeditation.dk.

Hvis du besøger mine sider, kommunikerer eller på anden måde interagerer med mig på sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn eller andre platforme, opfordrer jeg dig til at læse de specifikke Privatlivspolitikker, som gælder for og kan tilgås på disse medier og platforme. Du skal være opmærksom på, at jeg kan have et fælles dataansvar med udbyderen af det pågældende sociale medie.

2.    Hvilke informationer indsamler jeg og hvordan

Nedenfor har jeg oplyst, hvilke typer personoplysninger jeg kan indsamle om dig, og hvordan jeg indsamler dem. I afsnit 3 har jeg indsat en oversigt, der forklarer til hvilke formål og med hvilke retsgrundlag, jeg behandler dine personoplysninger. Jeg kan indsamle, behandle, opbevare og videregive forskellige typer personoplysninger om dig. Jeg har grupperet dem, og anført eksempler, som følger:

 1. Identitetsoplysninger inkluderer navn, fødselsdag.
 2. Kontaktoplysninger inkluderer e-mail, telefonnummer og adresse.
 3. Transaktionsdata inkluderer oplysninger om ydelser, du har købt af mig, og oplysninger om betalinger til og fra dig.
 4. Tekniske data inkluderer din IP-adresse, browser type og version, tidszone og lokation, og andre oplysninger om de enheder du benytter til at tilgå min hjemmeside og platforme.
 5. Marketing- og kommunikationsdata inkluderer dine præferencer for modtagelse af markedsføring fra mig samt dine foretrukne kommunikationsmidler.

I de fleste tilfælde modtager jeg oplysningerne fra dig selv, når du besøger min hjemmeside eller interagerer med mig via telefon, på sociale medier, oprettes som kunde, køber mine ydelser, bestiller tid til behandling eller forløb, modtager behandling, rådgivning og undervisning, anmoder om at modtage marketing fra mig eller på anden måde kommunikerer med mig.

Når du bruger min hjemmeside og platforme, kan jeg automatisk indsamle Tekniske Data. Jeg indsamler disse oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Jeg bruger kun cookies, udover teknisk nødvendige cookies, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan få yderligere informationer i min Cookiepolitik.

3.    Behandingsformål og retsgrundlag

Jeg behandler kun dine personoplysninger, når lovgivningen tillader det. Oftest vil jeg behandle dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 1. Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale, vi er ved at indgå eller har indgået med dig jf. GDPR Art. 6(1) (b).
 2. Hvis det er nødvendigt for overholdelse af en retlig forpligtelse jf. GDPR Art. 6(1) (c)
 • Hvis du har givet dit samtykke jf. GDPR Art. 6(1) (a).
 1. Hvis det er nødvendigt for at varetage min (eller en tredjeparts) legitime interesser, og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke går forud herfor jf. GDPR Art. 6(1) (f).

Nedenfor har jeg skabt et overblik, over de måder jeg planlægger at behandle dine personoplysninger, samt det retsgrundlag jeg baserer behandlingen på. Jeg har også anført, hvad min legitime interesser er, der hvor det er relevant.

Formål/Aktivitet Typer af personoplysninger Retsgrundlag for behandling og mine legitime interesser

At administrere og opfylde en aftale med dig, herunder for at:

• oprette dig som ny kunde,

• give dig adgang til køb af ydelser,

• give dig mulighed for at bestille en behandling, undervisning og kurser,

• levere ydelser til dig

• administrere og inddrive betaling for mine ydelser

• og generelt at overholde mine forpligtelser og udøve mine rettigheder i henhold til min aftale med dig

(A) Identitet

(B) Kontakt

(C) Transaktion

(i) Opfyldelse af en aftale med dig, eller gennemføre foranstaltninger der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale

(ii) Overholdelse af en retlig forpligtelse (Bogføring, regnskab og skat)

At give dig adgang til at tilgå og bruge med min hjemmeside

(D) Tekniske data

 

(iv) Nødvendigt for at varetage min legitime interesse i at give dig adgang til min hjemmeside
At give dig mulighed for at kommunikere med mig på hjemmesiden, via e-mail, telefon, sociale medier eller på anden måde

(A) Identitet

(B) Kontakt

(E) Marketing og kommunikation

(iv) Nødvendigt for at varetage min legitime interesse i at kommunikere med dig, så du kan få besvaret eventuelle spørgsmål
At sende nyhedsbreve eller anden markedsføring

(A) Identitet

(B) Kontakt

(E) Marketing og kommunikation

(iii) Afgivet samtykke

(iv) Nødvendigt for at varetage min legitime interesse i at sende dig relevant markedsføring. Jeg sender kun markedsføring via e-mail eller SMS, hvis du har givet mig dit samtykke, eller hvis det i øvrigt er tilladt i henhold til Markedsføringsloven.

I det omfang jeg har henvist til mine legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, har jeg foretaget en interesseafvejning, for at sikre, at dine interesser eller frihedsrettigheder ikke går forud for mine legitime interesser. Kontakt mig, hvis du ønsker at modtage mere information om mine interesseafvejninger.

4.    Modtagere af personoplysninger

Jeg kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter:

 • Når det er nødvendigt for at opfylde formål oplistet i afsnit 3.
 • Når vi i medfør af lovgivningen er forpligtet eller berettiget til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder såsom SKAT og retshåndhævende myndigheder.
 • På min hjemmeside kan der blive sat cookies på din enhed, indsamlet data. Jeg bruger kun cookies, udover teknisk nødvendige cookies, hvis du har givet dit samtykke hertil.
 • Når jeg vurderer, at videregivelse er nødvendig, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, beskytte din sikkerhed eller andres, efterforske bedrageri eller besvare anmodninger fra offentlige myndigheder.

5.    Overførsler til tredjelande

Jeg overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU eller EØS, medmindre jeg har sikret overholdelse af GDPR, kapitel V.

6.    Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer de personoplysninger, jeg indsamler, så længe jeg har et legitimt formål med at opbevare dem. Når jeg ikke længere har et legitimt formål og behov for at behandle dine personoplysninger, sletter eller anonymiserer jeg dem.

Identitets-, Kontaktoplysninger og Transaktionsdata opbevares for at dokumentere køb du har foretaget, og aftaler vi har indgået, og af hensyn til bogførings- og skattemæssige forpligtelser, i 5 fulde regnskabsår, efter udløbet af det år, hvortil købet eller aftalen knytter sig, eller det senere tidspunkt købesummen var fuldt betalt.

Marketing og Kommunikationsdata gemmes i op til 2 år. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføring, opbevarer jeg bevis herfor indtil 2 år efter sidste gang jeg brugte dit samtykke til at sende markedsføring. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper jeg øjeblikkeligt med at sende markedsføring til dig.

Tekniske data opbevares i 12 måneder fra indsamlingstidspunktet.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis jeg er forpligtet hertil ved lov, eller hvis opbevaring er nødvendigt for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

7.    Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.     Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

10.  Ændringer til denne Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik opdateres fra tid til anden, for at afspejle de til enhver tid gældende juridiske krav og min behandling af personoplysninger. Jeg opfordrer dig til at besøge min hjemmeside regelmæssigt, hvor opdateret information om min behandling af personoplysninger altid er tilgængelig. Hvis jeg laver væsentlige ændringer i Privatlivspolitikken, og er du registeret som kunde, vil du modtage besked via e-mail, inden ændringen træder i kraft.